Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Якоруда
Дата на публикуване 14-04-2022
Дата на съгласуване 23-07-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 6000
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 2000
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1000
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1000
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2000
2020 / Годишен отчет 6 6000
Допълнителни данни: