Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на правосъдието
Дата на публикуване 15-04-2022
Дата на съгласуване 25-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 3 20000
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 7200
2024 / Прогнози 2 7200
2025 / Прогнози 2 7200
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 5000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
2025 / Прогнози 1 1500
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1800
2024 / Прогнози 1 1800
2025 / Прогнози 1 1800
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7000
2024 / Прогнози 1 7000
2025 / Прогнози 1 7000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 78100
2024 / Прогнози 4 96100
2025 / Прогнози 4 62100
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 505000
2024 / Прогнози 5 585300
2025 / Прогнози 5 555000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 5000
2024 / Прогнози 3 5000
2025 / Прогнози 3 5000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 197 205000
2024 / Прогнози 232 325000
2025 / Прогнози 197 205000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 40000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 40000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 20000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 15 20000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
2025 / Прогнози 1 3000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 210 148500
2024 / Прогнози 110 77000
2025 / Прогнози 230 168500
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 29900
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 29900
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 66000
2024 / Прогнози 2 66000
2025 / Прогнози 2 66000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 120000
2024 / Прогнози 0 120000
2025 / Прогнози 1 130000
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
2025 / Прогнози 0 0
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 40000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 223200
2024 / Прогнози 1 240300
2025 / Прогнози 1 240300
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 70000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 201 25000
2024 / Прогнози 1 30000
2025 / Прогнози 1 20000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 50000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 70000
2025 / Прогнози 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 108500
2024 / Прогнози 94 175900
2025 / Прогнози 85 191900
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
2025 / Прогнози 1 46900
32550000–3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 120 30000
2025 / Прогнози 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 30000
2025 / Прогнози 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 70000
2025 / Прогнози 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 48600
2024 / Прогнози 1 48600
2025 / Прогнози 1 48600
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
2025 / Прогнози 1 6000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 65000
2024 / Прогнози 2 65000
2025 / Прогнози 2 60000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 32500
2024 / Прогнози 1 32500
2025 / Прогнози 1 32500
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 10000
2025 / Прогнози 1 10000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 10000
2024 / Прогнози 30 10000
2025 / Прогнози 30 10000
48620000-0 Операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 7000
2024 / Прогнози 10 7000
2025 / Прогнози 10 7000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 7500
2024 / Прогнози 3 7500
2025 / Прогнози 3 7500
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 50000
2024 / Прогнози 10 50000
2025 / Прогнози 10 50000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 300000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1000
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 0
2025 / Прогнози 0 0
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 80 175000
2025 / Прогнози 0 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 3 200000
2025 / Прогнози 4 450000
71620000-0 Услуги, свързани с анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 100000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да