Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на младежта и спорта
Дата на публикуване 15-04-2022
Дата на съгласуване 25-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 42 10200
2024 / Прогнози 42 11200
2025 / Прогнози 44 12540
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1200
2024 / Прогнози 1 600
2025 / Прогнози 1 600
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 8500
2024 / Прогнози 45 9800
2025 / Прогнози 45 14350
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 42 39000
2024 / Прогнози 42 47200
2025 / Прогнози 41 48030
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1200
2024 / Прогнози 2 1200
2025 / Прогнози 2 1200
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1700
2024 / Прогнози 2 1750
2025 / Прогнози 2 1700
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 762 78100
2024 / Прогнози 760 86100
2025 / Прогнози 795 91900
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 48 221100
2024 / Прогнози 46 165200
2025 / Прогнози 47 156150
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 86 6924
2024 / Прогнози 86 6970
2025 / Прогнози 87 7200
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 4470
2024 / Прогнози 7 4520
2025 / Прогнози 7 5470
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 42 35438
2024 / Прогнози 53 35800
2025 / Прогнози 53 36660
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 61 157400
2024 / Прогнози 61 163700
2025 / Прогнози 53 167600
72253000-3 Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 12000
2024 / Прогнози 12 5000
2025 / Прогнози 12 9000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 15000
2024 / Прогнози 1 20000
2025 / Прогнози 1 20000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 22600
2024 / Прогнози 3 22700
2025 / Прогнози 3 22800
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 150 8000
2024 / Прогнози 150 8000
2025 / Прогнози 150 8000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 47 12800
2024 / Прогнози 47 13300
2025 / Прогнози 49 12900
30191400-8 Устройства за унищожаване на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 1500
2024 / Прогнози 3 1500
2025 / Прогнози 3 1500
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 400
2024 / Прогнози 4 400
2025 / Прогнози 4 400
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 3000
2024 / Прогнози 5 3000
2025 / Прогнози 5 3000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 23200
2024 / Прогнози 10 23900
2025 / Прогнози 10 24900
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 25000
2024 / Прогнози 2 25000
2025 / Прогнози 2 25000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 18000
2024 / Прогнози 14 18000
2025 / Прогнози 14 18000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 10200
2024 / Прогнози 4 10200
2025 / Прогнози 5 12000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 136000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100000
2024 / Прогнози 1 100000
2025 / Прогнози 1 100000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 11300
2024 / Прогнози 6 11400
2025 / Прогнози 6 11400
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 29 39428
2024 / Прогнози 29 41720
2025 / Прогнози 30 43850
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 3000
2025 / Прогнози 1 2000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 5000
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
2025 / Прогнози 1 260
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
2025 / Прогнози 1 260
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 4500
2024 / Прогнози 2 5000
2025 / Прогнози 2 6100
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2300
2024 / Прогнози 1 2300
2025 / Прогнози 1 2990
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 16 4100
2024 / Прогнози 16 5400
2025 / Прогнози 16 8400
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 22 5640
2024 / Прогнози 22 6640
2025 / Прогнози 22 5640
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1300
2024 / Прогнози 2 1300
2025 / Прогнози 3 1500
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 3000
2024 / Прогнози 5 3100
2025 / Прогнози 5 3300
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не