Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Смолян
Дата на публикуване 19-04-2022
Дата на съгласуване 15-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 4 6000
2025 / Прогнози 0 0
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 15000
2025 / Прогнози 1 15000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 41 41000
2024 / Прогнози 28 28000
2025 / Прогнози 30 30000
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 20000
2024 / Прогнози 2 20000
2025 / Прогнози 2 20000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 50000
2024 / Прогнози 6 51000
2025 / Прогнози 5 50000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да