Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Брезник
Дата на публикуване 19-04-2022
Дата на съгласуване 08-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 10000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 0
2021 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: