Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дата на публикуване 19-04-2022
Дата на съгласуване 08-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 37332
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 35932
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 1400
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 37332
32232000-8 Оборудване за видеоконферентна връзка 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 33012
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 33012
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 33012
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 43447
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 18199
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 7077
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 18091
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 43367
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 9 207436
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 56551
2021 / Отчет за второ тримесечие 8 35026
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 66670
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 9 41186
2021 / Годишен отчет 0 199433
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 60762
2021 / Отчет за първо тримесечие 5 17902
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 14598
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 20843
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 5939
2021 / Годишен отчет 0 59282
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 63 38533
2021 / Отчет за първо тримесечие 37 14080
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 7493
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 6827
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 9205
2021 / Годишен отчет 0 37605
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 120000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 91797
2021 / Годишен отчет 0 91797
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 36600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 35190
2021 / Годишен отчет 0 35190
50334400-9 Услуги по поддържане на комуникационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 187065
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 151722
2021 / Годишен отчет 0 151722
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 101000
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 1507
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 15996
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 3545
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 16625
2021 / Годишен отчет 0 37673
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 40364
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 7742
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 9104
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 4285
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 5169
2021 / Годишен отчет 0 26300
Допълнителни данни: