Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Белово
Дата на публикуване 21-04-2022
Дата на съгласуване 21-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 7850
2024 / Прогнози 8 7850
2025 / Прогнози 8 6850
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2400
2024 / Прогнози 2 2400
2025 / Прогнози 2 2400
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 4200
2024 / Прогнози 2 4200
2025 / Прогнози 2 4200
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 19 861
2024 / Прогнози 19 861
2025 / Прогнози 19 861
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 2300
2024 / Прогнози 8 2300
2025 / Прогнози 8 2300
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 4300
2024 / Прогнози 6 4300
2025 / Прогнози 6 4300
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 40 2000
2024 / Прогнози 40 2000
2025 / Прогнози 40 2000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 2850
2024 / Прогнози 3 2850
2025 / Прогнози 3 2850
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 500
2024 / Прогнози 2 500
2025 / Прогнози 2 500
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3000
2024 / Прогнози 2 3000
2025 / Прогнози 2 3000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 600
2024 / Прогнози 1 600
2025 / Прогнози 1 600
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не