Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Дата на публикуване 21-04-2022
Дата на съгласуване 25-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 165957
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 42000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2233550
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 15000
2024 / Прогнози 4 15000
2025 / Прогнози 4 15000
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 55000
2025 / Прогнози 1 55000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 5000
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 4000
2024 / Прогнози 3 4000
2025 / Прогнози 5 8000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 244 70000
2024 / Прогнози 244 70000
2025 / Прогнози 244 70000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 100 130000
2025 / Прогнози 150 260000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 30000
2024 / Прогнози 10 30000
2025 / Прогнози 10 30000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 22000
2024 / Прогнози 5 22000
2025 / Прогнози 5 22000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 22000
2024 / Прогнози 1 22000
2025 / Прогнози 1 22000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 351 23000
2024 / Прогнози 351 23000
2025 / Прогнози 351 23000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 10 25000
2025 / Прогнози 10 25000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 400000
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 60000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 100000
2024 / Прогнози 2 100000
2025 / Прогнози 2 100000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
2025 / Прогнози 1 500
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
2025 / Прогнози 1 6000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 347500
2024 / Прогнози 8 585500
2025 / Прогнози 7 567500
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 84000
2024 / Прогнози 1 36000
2025 / Прогнози 1 36000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 70000
2024 / Прогнози 3 11000
2025 / Прогнози 3 11000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 32000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
2025 / Прогнози 1 36000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 5000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 20000
2025 / Прогнози 1 20000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 40 84000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 250 350000
2025 / Прогнози 0 0
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 175000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 10000
2025 / Прогнози 1 10000
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 24 15000
2024 / Прогнози 24 15000
2025 / Прогнози 24 15000
48329000-0 Система за обработване на изображения и за архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
2025 / Прогнози 1 36000
48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 16 20000
2025 / Прогнози 16 20000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да