Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Ракитово
Дата на публикуване 26-04-2022
Дата на съгласуване 18-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 40 1000
2024 / Прогнози 40 1000
2025 / Прогнози 40 1200
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3900
2024 / Прогнози 1 3900
2025 / Прогнози 1 4000
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3900
2024 / Прогнози 1 3900
2025 / Прогнози 1 4000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 315
2024 / Прогнози 1 315
2025 / Прогнози 1 350
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 60 900
2024 / Прогнози 60 900
2025 / Прогнози 60 900
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 250 7500
2024 / Прогнози 250 7500
2025 / Прогнози 250 8100
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 1180
2024 / Прогнози 7 1180
2025 / Прогнози 7 1300
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
2025 / Прогнози 1 6200
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 40 1200
2024 / Прогнози 40 1200
2025 / Прогнози 40 1250
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 364
2024 / Прогнози 1 364
2025 / Прогнози 1 400
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 11045
2024 / Прогнози 8 11045
2025 / Прогнози 8 11045
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5410
2024 / Прогнози 1 5410
2025 / Прогнози 1 5500
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1200
2024 / Прогнози 1 740
2025 / Прогнози 1 780
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не