Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на икономиката и индустрията
Дата на публикуване 29-04-2022
Дата на съгласуване 01-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 502356
2024 / Прогнози 21 395356
2025 / Прогнози 21 413356
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 39 112700
2024 / Прогнози 39 112700
2025 / Прогнози 39 112700
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 3300
2024 / Прогнози 4 3300
2025 / Прогнози 4 3300
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 700
2024 / Прогнози 2 700
2025 / Прогнози 2 700
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 717 32800
2024 / Прогнози 642 26800
2025 / Прогнози 642 26800
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 6000
2024 / Прогнози 20 6000
2025 / Прогнози 20 6000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 8910
2024 / Прогнози 3 5410
2025 / Прогнози 3 5410
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1000
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 17700
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 2 200000
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 7000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 68 116500
2024 / Прогнози 76 107500
2025 / Прогнози 66 97500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 149 177000
2024 / Прогнози 128 158000
2025 / Прогнози 68 98000
Допълнителни данни: