Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Свищов
Дата на публикуване 29-04-2022
Дата на съгласуване 27-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 11000
2024 / Прогнози 11 13000
2025 / Прогнози 12 15000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 12000
2025 / Прогнози 1 14000
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 8000
2024 / Прогнози 23 9200
2025 / Прогнози 26 10400
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 250 34000
2024 / Прогнози 260 36000
2025 / Прогнози 280 38000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 120 48000
2024 / Прогнози 130 51000
2025 / Прогнози 140 53000
48823000-3 Файлови сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 6000
2024 / Прогнози 55 6500
2025 / Прогнози 60 7000
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 9000
2024 / Прогнози 22 9500
2025 / Прогнози 23 10000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1400 151000
2024 / Прогнози 1450 154000
2025 / Прогнози 1500 158000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6500
2024 / Прогнози 1 7000
2025 / Прогнози 1 7500
30211400-5 Компютърни конфигурации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 60 27000
2024 / Прогнози 65 29250
2025 / Прогнози 70 31500
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5500
2024 / Прогнози 1 6000
2025 / Прогнози 1 6500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 300 28500
2024 / Прогнози 320 30000
2025 / Прогнози 350 31500
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 7700
2024 / Прогнози 4 8470
2025 / Прогнози 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 13200
2024 / Прогнози 1 14500
2025 / Прогнози 1 15950
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да