Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Стражица
Дата на публикуване 29-04-2022
Дата на съгласуване 07-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 38700
2024 / Прогнози 19 39400
2025 / Прогнози 19 40700
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 21 18797
2024 / Прогнози 20 19097
2025 / Прогнози 20 19797
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 6100
2024 / Прогнози 12 6600
2025 / Прогнози 12 6900
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 2500
2025 / Прогнози 1 2500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 16 5000
2024 / Прогнози 16 5000
2025 / Прогнози 5 5000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 440 20945
2024 / Прогнози 402 21745
2025 / Прогнози 402 22045
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 24 1670
2024 / Прогнози 23 1760
2025 / Прогнози 23 1890
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 65 9500
2024 / Прогнози 66 10500
2025 / Прогнози 66 12500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1200
2025 / Прогнози 1 1200
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2120
2024 / Прогнози 2 2120
2025 / Прогнози 2 2120
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 720
2024 / Прогнози 1 720
2025 / Прогнози 1 720
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 14 14300
2024 / Прогнози 1 3800
2025 / Прогнози 1 4000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 5500
2024 / Прогнози 8 6000
2025 / Прогнози 8 6300
50323100-6 Услуги по поддържане на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2800
2024 / Прогнози 1 2850
2025 / Прогнози 1 2900
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 2500
2024 / Прогнози 14 2500
2025 / Прогнози 24 12500
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 2 2000
2025 / Прогнози 2 2000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 300
2024 / Прогнози 2 300
2025 / Прогнози 2 300
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 2 1000
2025 / Прогнози 2 1000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не