Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Мизия
Дата на публикуване 03-05-2022
Дата на съгласуване 29-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 652
2024 / Прогнози 12 652
2025 / Прогнози 11 592
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 1267
2024 / Прогнози 7 1267
2025 / Прогнози 7 1267
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 28 3800
2024 / Прогнози 28 3800
2025 / Прогнози 28 3800
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 10945
2024 / Прогнози 13 11025
2025 / Прогнози 13 11025
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 6060
2024 / Прогнози 8 6060
2025 / Прогнози 8 6060
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 188 6550
2024 / Прогнози 188 6550
2025 / Прогнози 188 6550
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 8500
2024 / Прогнози 3 8500
2025 / Прогнози 3 8500
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 25
2024 / Прогнози 1 25
2025 / Прогнози 1 25
72410000-7 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 20000
2025 / Прогнози 1 20000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 3000
2024 / Прогнози 3 3000
2025 / Прогнози 3 3000
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20
2024 / Прогнози 1 20
2025 / Прогнози 1 20
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 4300
2024 / Прогнози 2 4300
2025 / Прогнози 2 4300
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1900
2024 / Прогнози 1 1900
2025 / Прогнози 1 1900
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 1060
2024 / Прогнози 4 660
2025 / Прогнози 1 360
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 650
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не