Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Дата на публикуване 04-05-2022
Дата на съгласуване 04-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: