Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Дата на публикуване 04-05-2022
Дата на съгласуване 04-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 27 38000
2024 / Прогнози 27 40000
2025 / Прогнози 27 42000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 606 1193904
2024 / Прогнози 486 948704
2025 / Прогнози 526 1081704
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 178800
2024 / Прогнози 1 178800
2025 / Прогнози 1 178800
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 19000
2024 / Прогнози 1 22500
2025 / Прогнози 1 25000
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 27 292600
2024 / Прогнози 27 295100
2025 / Прогнози 27 295100
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3600
2024 / Прогнози 1 3600
2025 / Прогнози 1 3600
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 384000
2024 / Прогнози 4 164000
2025 / Прогнози 4 105000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 162400
2024 / Прогнози 9 133200
2025 / Прогнози 9 133200
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 27400
2024 / Прогнози 1 17400
2025 / Прогнози 1 17400
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 226000
2024 / Прогнози 3 228000
2025 / Прогнози 3 230000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1140 215600
2024 / Прогнози 1160 220600
2025 / Прогнози 1170 225600
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 35520
2024 / Прогнози 1 38000
2025 / Прогнози 1 40000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 40 745000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 220000
2025 / Прогнози 0 0
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 15015
2024 / Прогнози 1 20000
2025 / Прогнози 1 25000
48219000-6 Други видове софтуертни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 120 1200000
2024 / Прогнози 60 385000
2025 / Прогнози 85 690000
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 21000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 10000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4975
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 5200
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 200000
2024 / Прогнози 1 200000
2025 / Прогнози 1 200000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 4500
2024 / Прогнози 2 5000
2025 / Прогнози 2 5500
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 1315691
2024 / Прогнози 5 1315691
2025 / Прогнози 5 1315691
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 240000
2024 / Прогнози 9 300000
2025 / Прогнози 9 300000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 131925
2024 / Прогнози 1 150000
2025 / Прогнози 1 170000
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 55000
2024 / Прогнози 1 60000
2025 / Прогнози 1 60000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 700 18400
2024 / Прогнози 710 20400
2025 / Прогнози 720 20400
30200000-1 Компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 51 299725
2024 / Прогнози 59 190000
2025 / Прогнози 66 210000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 105000
2024 / Прогнози 30 105000
2025 / Прогнози 30 105000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 62 161000
2024 / Прогнози 61 160000
2025 / Прогнози 61 160000
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 250000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 42 68000
2024 / Прогнози 40 63000
2025 / Прогнози 42 68000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 200000
2024 / Прогнози 10 200000
2025 / Прогнози 10 200000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 65 77694
2024 / Прогнози 80 85000
2025 / Прогнози 80 92000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 60 32000
2024 / Прогнози 55 31900
2025 / Прогнози 55 31800
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 200000
2024 / Прогнози 10 420000
2025 / Прогнози 15 437000
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 200000
2024 / Прогнози 1 50000
2025 / Прогнози 1 50000
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 960000
2024 / Прогнози 7 1080000
2025 / Прогнози 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5900
2024 / Прогнози 1 6000
2025 / Прогнози 1 6000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6200
2024 / Прогнози 1 6200
2025 / Прогнози 1 6200
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 25 2000
2024 / Прогнози 25 2000
2025 / Прогнози 25 2000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1200
2024 / Прогнози 1 1200
2025 / Прогнози 1 1300
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 7 5000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 18 3000
2024 / Прогнози 18 3000
2025 / Прогнози 18 3000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 25 12000
2024 / Прогнози 25 12000
2025 / Прогнози 25 12000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
2025 / Прогнози 1 1500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 24800
2024 / Прогнози 3 26000
2025 / Прогнози 3 26000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4700
2024 / Прогнози 1 4700
2025 / Прогнози 1 4700
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да