Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Родопи
Дата на публикуване 04-05-2022
Дата на съгласуване 21-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 30000
2024 / Прогнози 20 30000
2025 / Прогнози 20 30000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 6000
2024 / Прогнози 20 6000
2025 / Прогнози 20 6000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 43 2400
2024 / Прогнози 30 2400
2025 / Прогнози 30 2400
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
2025 / Прогнози 1 6000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 9360
2024 / Прогнози 1 9360
2025 / Прогнози 1 9360
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
2025 / Прогнози 1 3000
50320000-5 Наем на копирна техника и мултифункционални устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 75 35400
2024 / Прогнози 75 35400
2025 / Прогнози 75 35400
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 150 4800
2024 / Прогнози 150 4800
2025 / Прогнози 150 4800
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 38 19128
2024 / Прогнози 38 19128
2025 / Прогнози 38 19128
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 140
2024 / Прогнози 3 140
2025 / Прогнози 3 140
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 450
2024 / Прогнози 1 450
2025 / Прогнози 1 450
72810000-1 Услуги по компютърен одит и сертифициране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 5000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 3000
2024 / Прогнози 50 3000
2025 / Прогнози 50 3000
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 34200
2024 / Прогнози 9 34200
2025 / Прогнози 8 28200
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не