Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за защита на личните данни
Дата на публикуване 12-02-2021
Дата на съгласуване 06-11-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
791321009 удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 600
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 240
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 230
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 130
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 600
72415000–2 Услуги за хостинг 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 900
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 900
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 24000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 4320
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4320
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4320
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12960
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 9800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4796
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4796
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 24000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 22140
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 22140
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1026
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 8974
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 10000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 978
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 6333
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 881
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8192
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48770000-6 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение, за компресиране на файлове и за отпечатване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6700
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 6700
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6700
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 24000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 24000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 23988
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 23988
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 840
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1652
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 840
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3332
48224000-4 Софтуерни пакети за редактиране на уебстраници 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213300-8. Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 30 36000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 30 34884
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 34884
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 15000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 11088
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 11088
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 4999
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4999
Допълнителни данни: