Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Вършец
Дата на публикуване 09-05-2022
Дата на съгласуване 04-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 100
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 100
2021 / Годишен отчет 0 200
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3600
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3600
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2400
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2400
2021 / Годишен отчет 0 4800
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 9000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 9000
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 9000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 1000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 15 600
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 5 400
2021 / Годишен отчет 0 1000
Допълнителни данни: