Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Каолиново
Дата на публикуване 10-05-2022
Дата на съгласуване 26-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 720
2024 / Прогнози 1 720
2025 / Прогнози 1 720
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 57 1654
2024 / Прогнози 57 1654
2025 / Прогнози 57 1654
Допълнителни данни: