Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Каолиново
Дата на публикуване 10-05-2022
Дата на съгласуване 26-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 720
2024 / Прогнози 1 720
2025 / Прогнози 1 720
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 57 1654
2024 / Прогнози 57 1654
2025 / Прогнози 57 1654
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 1920
2024 / Прогнози 3 1920
2025 / Прогнози 3 1920
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 530
2024 / Прогнози 2 630
2025 / Прогнози 2 720
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 1350
2024 / Прогнози 3 1350
2025 / Прогнози 3 1360
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 24 1100
2024 / Прогнози 24 1100
2025 / Прогнози 24 1100
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 24 1020
2024 / Прогнози 24 1020
2025 / Прогнози 24 1020
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36
2024 / Прогнози 1 36
2025 / Прогнози 1 36
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 6620
2024 / Прогнози 5 6620
2025 / Прогнози 5 6620
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1100
2024 / Прогнози 1 1100
2025 / Прогнози 1 1100
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 1476
2024 / Прогнози 3 1476
2025 / Прогнози 3 1476
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 300
2024 / Прогнози 10 300
2025 / Прогнози 10 300
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2183
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 2183
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да