Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Момчилград
Дата на публикуване 11-05-2022
Дата на съгласуване 10-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 230 12250
2024 / Прогнози 230 12300
2025 / Прогнози 230 12300
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 7400
2024 / Прогнози 9 7400
2025 / Прогнози 9 7400
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2250
2024 / Прогнози 2 2300
2025 / Прогнози 2 2350
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 8 45470
2024 / Прогнози 8 45670
2025 / Прогнози 8 46070
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 300
2024 / Прогнози 2 300
2025 / Прогнози 2 350
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 22130
2024 / Прогнози 7 22130
2025 / Прогнози 7 22130
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 61 5000
2024 / Прогнози 61 5000
2025 / Прогнози 61 5000
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 2 2000
2025 / Прогнози 2 2000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 2020
2024 / Прогнози 3 2020
2025 / Прогнози 3 2030
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1000
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 1000
2024 / Прогнози 5 1000
2025 / Прогнози 1 1000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 6000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 3 4000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3600
2024 / Прогнози 1 3600
2025 / Прогнози 1 3600
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не