Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Борован
Дата на публикуване 11-05-2022
Дата на съгласуване 13-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 200
2024 / Прогнози 20 200
2025 / Прогнози 20 200
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 768
2024 / Прогнози 1 768
2025 / Прогнози 1 768
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 13927
2024 / Прогнози 1 13927
2025 / Прогнози 1 13927
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1905
2024 / Прогнози 2 1905
2025 / Прогнози 2 1905
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 110 3500
2024 / Прогнози 120 4000
2025 / Прогнози 130 4200
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 1000
2024 / Прогнози 5 1000
2025 / Прогнози 6 1200
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не