Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Борован
Дата на публикуване 11-05-2022
Дата на съгласуване 13-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 50 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 20 704
2021 / Отчет за второ тримесечие 24 779
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1483
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 240
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 16
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 56
2021 / Отчет за трето тримесечие 4 40
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 43
2021 / Годишен отчет 0 155
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 13927
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 2321
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 4642
2021 / Отчет за трето тримесечие 3 3482
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 3 3482
2021 / Годишен отчет 0 13927
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 6167
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 6167
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6167
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 11 8833
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 11 8832
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 8832
Допълнителни данни: