Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Враца
Дата на публикуване 12-05-2022
Дата на съгласуване 11-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 9000
2024 / Прогнози 1 9000
2025 / Прогнози 1 9000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 66520
2024 / Прогнози 1 66520
2025 / Прогнози 1 66520
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2756
2024 / Прогнози 1 2756
2025 / Прогнози 1 2756
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 79258
2024 / Прогнози 1 79258
2025 / Прогнози 1 79258
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 66 2519
2024 / Прогнози 66 2519
2025 / Прогнози 66 2519
Допълнителни данни: