Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Враца
Дата на публикуване 12-05-2022
Дата на съгласуване 11-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 9000
2024 / Прогнози 1 9000
2025 / Прогнози 1 9000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 66520
2024 / Прогнози 1 66520
2025 / Прогнози 1 66520
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2756
2024 / Прогнози 1 2756
2025 / Прогнози 1 2756
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 79258
2024 / Прогнози 1 79258
2025 / Прогнози 1 79258
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 66 2519
2024 / Прогнози 66 2519
2025 / Прогнози 66 2519
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 1354
2024 / Прогнози 5 1354
2025 / Прогнози 5 1354
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 500 22586
2024 / Прогнози 450 22586
2025 / Прогнози 400 22586
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 10000
2024 / Прогнози 10 10000
2025 / Прогнози 10 10000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не