Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Аксаково
Дата на публикуване 13-05-2022
Дата на съгласуване 12-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: