Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Брацигово
Дата на публикуване 13-05-2022
Дата на съгласуване 05-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 4500
2024 / Прогнози 4 3500
2025 / Прогнози 3 3000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 26000
2024 / Прогнози 12 27000
2025 / Прогнози 12 28500
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 320
2024 / Прогнози 15 400
2025 / Прогнози 15 480
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не