Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Каспичан
Дата на публикуване 17-05-2022
Дата на съгласуване 16-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 10290
2024 / Прогнози 3 10290
2025 / Прогнози 3 10290
35125300-2 Охранителни видеокамери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 4200
2024 / Прогнози 12 4200
2025 / Прогнози 12 4200
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1100
2024 / Прогнози 2 1100
2025 / Прогнози 2 1100
32250000-0 Мобилни телефони 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 16600
2024 / Прогнози 12 16600
2025 / Прогнози 12 16600
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 4000
2024 / Прогнози 5 4000
2025 / Прогнози 5 4000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2500
2024 / Прогнози 2 2500
2025 / Прогнози 2 2500
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 23 5330
2024 / Прогнози 23 5330
2025 / Прогнози 23 5330
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 40 12150
2024 / Прогнози 40 12150
2025 / Прогнози 40 12150
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 45 4610
2024 / Прогнози 45 4610
2025 / Прогнози 45 4610
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 23570
2024 / Прогнози 50 23570
2025 / Прогнози 50 23570
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 60 8390
2024 / Прогнози 60 8390
2025 / Прогнози 60 8390
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 60 2190
2024 / Прогнози 60 2190
2025 / Прогнози 60 2190
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 110 350
2024 / Прогнози 110 350
2025 / Прогнози 110 350
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 90 6930
2024 / Прогнози 90 6930
2025 / Прогнози 90 6930
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 2840
2024 / Прогнози 10 2840
2025 / Прогнози 10 2840
80420000-4 Услуги по електронно обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 40 4623
2024 / Прогнози 40 4623
2025 / Прогнози 40 4623
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 290 29040
2024 / Прогнози 290 29040
2025 / Прогнози 290 29040
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 575 14411
2024 / Прогнози 575 14411
2025 / Прогнози 575 14411
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 1000
2024 / Прогнози 10 1000
2025 / Прогнози 10 1000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не