Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Крумовград
Дата на публикуване 17-05-2022
Дата на съгласуване 29-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 4000
2025 / Прогнози 1 4000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 12500
2024 / Прогнози 12 13550
2025 / Прогнози 12 13650
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 20 25000
2024 / Прогнози 15 17500
2025 / Прогнози 15 17500
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 12500
2024 / Прогнози 5 6200
2025 / Прогнози 5 6500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 16 18300
2024 / Прогнози 11 11050
2025 / Прогнози 11 11300
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 3000
2024 / Прогнози 15 3000
2025 / Прогнози 15 3000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 250 35000
2024 / Прогнози 255 36750
2025 / Прогнози 255 38500
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 7050
2024 / Прогнози 2 7060
2025 / Прогнози 2 7070
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 35380
2024 / Прогнози 15 36330
2025 / Прогнози 16 37630
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 13250
2024 / Прогнози 12 13450
2025 / Прогнози 12 13600
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 16500
2024 / Прогнози 6 16500
2025 / Прогнози 6 16500
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 108 7030
2024 / Прогнози 106 7635
2025 / Прогнози 106 7670
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 31 29420
2024 / Прогнози 29 30900
2025 / Прогнози 30 32400
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 477 41830
2024 / Прогнози 481 42790
2025 / Прогнози 493 43730
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
2025 / Прогнози 1 5000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 28 43750
2024 / Прогнози 29 45780
2025 / Прогнози 29 45900
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 550
2024 / Прогнози 3 550
2025 / Прогнози 3 550
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 3700
2024 / Прогнози 3 3900
2025 / Прогнози 3 3900
30232110-8 Лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1600
2024 / Прогнози 2 1700
2025 / Прогнози 2 1800
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да