Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Куклен
Дата на публикуване 18-05-2022
Дата на съгласуване 17-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: