Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Брезник
Дата на публикуване 19-05-2022
Дата на съгласуване 19-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 10000
2024 / Прогнози 3 3600
2025 / Прогнози 3 4200
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1600
2024 / Прогнози 2 1800
2025 / Прогнози 2 2000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 4100
2024 / Прогнози 2 4500
2025 / Прогнози 2 5000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 3800
2024 / Прогнози 2 4200
2025 / Прогнози 1 5000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 900
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1200
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 60 8500
2024 / Прогнози 60 9000
2025 / Прогнози 60 9200
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 150 6200
2024 / Прогнози 150 6500
2025 / Прогнози 150 7000
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 1000
2024 / Прогнози 30 1200
2025 / Прогнози 30 1500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не