Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Аксаково
Дата на публикуване 23-05-2022
Дата на съгласуване 17-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72410000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 151 58438
2024 / Прогнози 151 58538
2025 / Прогнози 151 58538
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 80 5570
2024 / Прогнози 80 5570
2025 / Прогнози 80 5570
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 93 31800
2024 / Прогнози 93 32300
2025 / Прогнози 93 32600
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 233 15500
2024 / Прогнози 233 16000
2025 / Прогнози 233 16200
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1078 28350
2024 / Прогнози 1075 28750
2025 / Прогнози 1078 29150
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 500
2024 / Прогнози 6 500
2025 / Прогнози 6 500
72410000-2 Услуги за хостинг на уебстраница 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 360
2024 / Прогнози 1 360
2025 / Прогнози 1 360
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 550
2024 / Прогнози 2 550
2025 / Прогнози 2 550
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 43 12000
2024 / Прогнози 50 13100
2025 / Прогнози 45 14500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 2000
2024 / Прогнози 5 2200
2025 / Прогнози 5 2500
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 1500
2024 / Прогнози 5 1600
2025 / Прогнози 5 1800
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 29 9200
2024 / Прогнози 31 7700
2025 / Прогнози 33 8000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 6000
2024 / Прогнози 11 6000
2025 / Прогнози 11 6000
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 1800
2024 / Прогнози 12 1800
2025 / Прогнози 12 1800
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 5000
2024 / Прогнози 10 5000
2025 / Прогнози 10 5000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 194 8700
2024 / Прогнози 196 8900
2025 / Прогнози 197 9100
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 25 5000
2024 / Прогнози 25 5000
2025 / Прогнози 25 5000
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 17 2100
2024 / Прогнози 17 2100
2025 / Прогнози 17 2100
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 95 3750
2024 / Прогнози 60 3750
2025 / Прогнози 55 3700
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 22 3750
2024 / Прогнози 22 3750
2025 / Прогнози 22 3750
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 100 5000
2024 / Прогнози 100 5000
2025 / Прогнози 100 5000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 2400
2024 / Прогнози 5 2400
2025 / Прогнози 5 2500
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 2000
2024 / Прогнози 9 2000
2025 / Прогнози 9 2100
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 2 2000
2025 / Прогнози 2 2000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 25 7850
2024 / Прогнози 25 7850
2025 / Прогнози 25 7850
32323500-8 Система за видеонаблюдение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 24 18000
2024 / Прогнози 24 18000
2025 / Прогнози 24 18000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 1000
2024 / Прогнози 30 1000
2025 / Прогнози 30 1000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 238 16750
2024 / Прогнози 238 16750
2025 / Прогнози 238 16750
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 4000
2024 / Прогнози 12 4000
2025 / Прогнози 12 4000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 9 14000
2024 / Прогнози 9 14000
2025 / Прогнози 9 14000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 600
2024 / Прогнози 2 600
2025 / Прогнози 2 600
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 26 10000
2024 / Прогнози 26 10000
2025 / Прогнози 26 10000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 2500
2024 / Прогнози 15 2500
2025 / Прогнози 15 2500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 15000
2024 / Прогнози 5 7000
2025 / Прогнози 3 3600
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1000
32413100-2 Рутери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 200
2024 / Прогнози 2 200
2025 / Прогнози 2 200
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да