Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Каолиново
Дата на публикуване 26-05-2022
Дата на съгласуване 19-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: