Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Дата на публикуване 02-06-2022
Дата на съгласуване 01-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1722 986342
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1700 986342
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 986342
Допълнителни данни: