Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Мездра
Дата на публикуване 02-06-2022
Дата на съгласуване 02-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 28 17000
2024 / Прогнози 28 17000
2025 / Прогнози 28 17000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 40000
2024 / Прогнози 7 40000
2025 / Прогнози 7 40000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 63 1380
2024 / Прогнози 63 1380
2025 / Прогнози 100 2000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 500
2024 / Прогнози 50 500
2025 / Прогнози 50 1500
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 130 8400
2024 / Прогнози 140 8400
2025 / Прогнози 150 10000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 2000
2024 / Прогнози 20 2000
2025 / Прогнози 20 6000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не