Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Вършец
Дата на публикуване 06-06-2022
Дата на съгласуване 02-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: