Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Челопеч
Дата на публикуване 07-06-2022
Дата на съгласуване 23-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 8000
2025 / Прогнози 1 8000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не