Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Разград
Дата на публикуване 08-06-2022
Дата на съгласуване 16-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
32550000-3 Телефонно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 1200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 20 1152
2021 / Годишен отчет 0 1152
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 7 3314
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3314
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 44 14900
2021 / Отчет за първо тримесечие 40 10760
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 3406
2021 / Годишен отчет 0 14166
30220000-7 Оборудване за цифрова картография 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 12000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 7128
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7128
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 170 31200
2021 / Отчет за първо тримесечие 118 3085
2021 / Отчет за второ тримесечие 66 1650
2021 / Отчет за трето тримесечие 56 1628
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 63 1632
2021 / Годишен отчет 0 7995
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 42 2400
2021 / Отчет за първо тримесечие 24 428
2021 / Отчет за второ тримесечие 13 213
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 214
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 43 821
2021 / Годишен отчет 0 1676
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 6900
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2195
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4497
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6692
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1920
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 231
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 544
2021 / Годишен отчет 0 775
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 34 14400
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 5681
2021 / Отчет за второ тримесечие 34 5904
2021 / Отчет за трето тримесечие 83 1100
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 40 1706
2021 / Годишен отчет 0 14391
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 7450
2021 / Отчет за първо тримесечие 6 6718
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 6718
72252000-6 Услуги по компютърно архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 17400
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1490
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 8828
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 10318
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 6150
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3750
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2400
2021 / Годишен отчет 0 6150
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 14280
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3030
2021 / Отчет за трето тримесечие 2 6240
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 3210
2021 / Годишен отчет 0 12480
72212220-7 Услуги по разработване на софтуер за управление за Интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2700
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1500
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1500
64210000-1 Услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 460 15000
2021 / Отчет за първо тримесечие 170 2920
2021 / Отчет за второ тримесечие 170 6858
2021 / Отчет за трето тримесечие 170 2156
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 170 3060
2021 / Годишен отчет 0 14994
50330000-7 Услуги по поддържане на далекосъобщителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3596
2021 / Годишен отчет 0 3596
50313200-4 Услуги по поддържане на фотокопирни апарати 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 221 7800
2021 / Отчет за първо тримесечие 71 1608
2021 / Отчет за второ тримесечие 107 4543
2021 / Отчет за трето тримесечие 66 998
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 24 650
2021 / Годишен отчет 0 7799
50313000-2 Услуги по поддържане и ремонт на репрографски (за размножаване и копиране на документи) машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 12000
2021 / Отчет за първо тримесечие 8 3840
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 5396
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 1452
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 6 1300
2021 / Годишен отчет 0 11988
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 3600
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 48
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 144
2021 / Отчет за трето тримесечие 8 2383
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1020
2021 / Годишен отчет 0 3595
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 32000
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 31473
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 31473
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 11240
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 720
2021 / Отчет за трето тримесечие 6 9708
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 10428
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 41 6000
2021 / Отчет за първо тримесечие 23 3420
2021 / Отчет за второ тримесечие 19 966
2021 / Отчет за трето тримесечие 49 428
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 16 825
2021 / Годишен отчет 0 5639
Допълнителни данни: