Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Кайнарджа
Дата на публикуване 08-06-2022
Дата на съгласуване 08-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 208
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 208
2021 / Годишен отчет 1 208
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2065
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2065
2021 / Годишен отчет 2 2065
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 16 2448
2021 / Отчет за първо тримесечие 16 2448
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 16 2448
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 217
2021 / Годишен отчет 1 217
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4452
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4440
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 4440
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3979
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3584
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 3584
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3816
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 480
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 246
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 48
2021 / Годишен отчет 1 774
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 743
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 50
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 66
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 9 231
2021 / Годишен отчет 15 347
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 29210
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4696
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 7658
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 15392
2021 / Годишен отчет 1 27746
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 24114
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 5834
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5947
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 12230
2021 / Годишен отчет 1 24011
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 18284
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1884
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1346
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 8033
2021 / Годишен отчет 1 11263
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 546
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 150
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 396
2021 / Годишен отчет 1 546
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 818
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 450
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 118
2021 / Годишен отчет 6 568
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 672
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 672
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 672
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1898
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 1898
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 2 1898
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 61 3953
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 228
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 428
2021 / Годишен отчет 1 656
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 44 3428
2021 / Отчет за първо тримесечие 10 651
2021 / Отчет за второ тримесечие 13 406
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 455
2021 / Годишен отчет 24 1512
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2022
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 360
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 162
2021 / Годишен отчет 5 522
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1247
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 33
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 78
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 714
2021 / Годишен отчет 1 825
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4229
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4078
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 4078
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4418
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4418
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 1 4418
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 9950
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2538
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2264
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3310
2021 / Годишен отчет 1 8112
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1307
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1307
2021 / Годишен отчет 1 1307
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1725
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1725
2021 / Годишен отчет 1 1725
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 859
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 1 859
2021 / Годишен отчет 1 859
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1550
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1550
2021 / Годишен отчет 2 1550
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 12 10094
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 449
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 4 2705
2021 / Годишен отчет 5 3154
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 250 13490
2021 / Отчет за първо тримесечие 61 2527
2021 / Отчет за второ тримесечие 70 3168
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 96 5250
2021 / Годишен отчет 227 10945
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 31 34412
2021 / Отчет за първо тримесечие 2 3036
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 12 8876
2021 / Годишен отчет 14 11912
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 29 25100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 45 11400
2021 / Отчет за първо тримесечие 10 2219
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 10 2219
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 12885
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 7 12885
2021 / Годишен отчет 7 12885
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: