Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Пордим
Дата на публикуване 15-06-2022
Дата на съгласуване 15-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: