Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Пордим
Дата на публикуване 24-06-2022
Дата на съгласуване 24-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 52 4050
2024 / Прогнози 53 4410
2025 / Прогнози 58 5050
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 770
2024 / Прогнози 12 830
2025 / Прогнози 12 1000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 15 21400
2024 / Прогнози 13 21140
2025 / Прогнози 13 21500
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
2025 / Прогнози 1 100
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 23550
2024 / Прогнози 3 20200
2025 / Прогнози 3 19800
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 2 2000
2025 / Прогнози 2 2500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
2025 / Прогнози 1 3000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 13000
2024 / Прогнози 3 13200
2025 / Прогнози 2 13500
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
2025 / Прогнози 1 500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 11000
2024 / Прогнози 3 11000
2025 / Прогнози 3 11000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1200
2024 / Прогнози 1 2200
2025 / Прогнози 1 2200
30214000-2 Компютърни работни станции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 6500
2024 / Прогнози 10 5500
2025 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не