Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Дата на публикуване 27-06-2022
Дата на съгласуване 17-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: