Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на околната среда и водите
Дата на публикуване 11-07-2022
Дата на съгласуване 05-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: