Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Хисаря
Дата на публикуване 15-07-2022
Дата на съгласуване 07-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: