Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Ракитово
Дата на публикуване 18-07-2022
Дата на съгласуване 27-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: