Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Гулянци
Дата на публикуване 19-07-2022
Дата на съгласуване 18-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: