Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Дата на публикуване 22-07-2022
Дата на съгласуване 22-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: