Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Чирпан
Дата на публикуване 25-07-2022
Дата на съгласуване 21-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 8580
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 8580
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8580
Допълнителни данни: