Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Мездра
Дата на публикуване 25-07-2022
Дата на съгласуване 22-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 1858
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
050320000-4 Услуги по ремонт и поддръжка на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 1100
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 134 10200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 56 5600
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 5600
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 17700
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 8850
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 8850
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 70 1400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 30 600
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 600
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 26716
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 14809
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 14809
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 80 1500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 30 500
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 500
30232100-5 Принтери и плотери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 534
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 534
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 534
30191400-8 Устройства за унищожаване на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 324
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 324
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 324
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 5436
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 5436
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 5436
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 3864
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 3864
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3864
Допълнителни данни: