Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Троян
Дата на публикуване 25-07-2022
Дата на съгласуване 25-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 5209
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 1534
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 2424
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 7 3958
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 7043
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 3515
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 2169
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 7 5684
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2376
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48410000-5 Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 18000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 600
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 600
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 5040
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1260
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1260
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 2520
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 720
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 720
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 720
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 100
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 4800
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1200
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1200
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 2400
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 1635
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 331
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 508
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 839
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 260
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 65
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 65
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 700
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 116
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 116
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 8730
2022 / Отчет за първо тримесечие 6 2492
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 1782
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 7 4274
48470000-3 Софтуерни пакети за търгове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 792
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 792
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 792
50343000-1 Услуги по ремонт и поддържане на видеотехника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 10250
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
32323500-8 Система за видеонаблюдение 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 10900
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 2275
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 2275
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 4550
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 5000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 493
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 493
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 6900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 9000
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 1828
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1957
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 3785
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 23 30900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 4998
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 5 4998
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 9000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 3812
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 4 3812
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 6 9700
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 1483
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 1483
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 9 3600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 9 3531
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 9 3531
30232110-8 Лазерни принтери 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 5300
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 681
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 681
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 15 5700
2022 / Отчет за първо тримесечие 3 1069
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 3 1069
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 54437
2022 / Отчет за първо тримесечие 10 14783
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 14966
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 10 29749
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 549 21400
2022 / Отчет за първо тримесечие 18 281
2022 / Отчет за второ тримесечие 63 1000
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 81 1281
Допълнителни данни: